Flag Slovakia Slovakia

Individual eHealth Strategies Country Report (2010), further information, and eHealth ERA Report (2007)


Individual eHealth Strategies Country Report (2010)

Country Brief SlovakRepublic. October 2010.
Language: English. (pdf-file)

Further information:

 • ESET. "Company, About eset." Retrieved 05/02/2010, from
  http://www.eset.com.
  Language: English. (website)
 • Ministry of Health (2008) Strategic targets of eHealth - key tool of public governance informatization in frame of healthcare in Slovakia. Bratislava.
  strategicke_ciele_en.pdf
  (02/02/2010). Language: English. (pdf file)
 • Národné centrum zdravotníckych informácií. "National Health Information Centre." Retrieved 02/02/2010,
  from http://www.nczisk.sk.
  Language: English, Slovakian. (website)
 • Úrad vlády SR [Slovak Government Office]. "Úvodný príhovor splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre informacnú spolocnost
  [Plenipotentiary of the Government for the informatisation of society]." Retrieved 08/06/2010,
  from http://informatizacia.gov.sk.
  Language: Slovakian. (website)

eHealth ERA report Slovakia. April 2007.
Language: English. (pdf-file)

Further information: